Hudební knihovnictví
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Marcela Demianová

1. BIRMINGHAM, William et al.
The MusArt Music-Retrieval System : an overview. D-Lib Magazine [online]. February 2002, vol. 8, no. 2 [cit. 2004-10-26].
URL: http://www.dlib.org/dlib/february02/birmingham/02birmingham.html
  Článek o systému MusArt, který by umožňoval vyhledávání pomocí zvukového vstupu. Uživatel zahraje nebo zazpívá téma a systém vyhledá všechna příbuzná témata v databázi. Popis struktury systému.
2. CIPKIN, Christopher
From amateur to virtuoso : music skills for librarians. Impact : journal of the career development group [online]. November / December 2000, vol. 3, no. 10 [cit. 2004-10-26].
URL: http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/1100/ccipkin.htm
  Hudební knihovnictví je považované za velmi specializovaný obor, který má vlastní profesní organizaci IAML. Autor se snaží popsat schopnosti knihovníků nutné pro dobré zvládnutí práce v hudebních knihovnách.
3. EDEN, Brad
Report on the 4th International Conference on Music Information Retrieval, ISMIR 2003 : October 26-30, 2003, Baltimore, Maryland, USA. D-Lib Magazine [online]. December 2003, vol. 9, no. 12 [cit. 2004-10-26].
URL: http://www.dlib.org/dlib/december03/eden/12eden.html
  Zpráva ze 4. konference o systému Music information retrieval. Autor popisuje průběh konferece po jednotlivých dnech. Představuje systém, jeho technologii, její možnosti a využití.
4. FALARDEAU, Francine
Music on the Internet : the Past Becomes the Future! Bulletin [online]. March / April 2002, vol. 34, no. 2 [cit. 2004-10-20].
URL: http://www.collectionscanada.ca/bulletin/01501-0202-04-e.html
  Hudba na internetu, minulost se stává budoucností. Sbírka notových záznamů tištěných na levném papíře se pomocí digitalizace a internetu stala opět dostupnou všem. Popis dalších projektů Kanadské národní knihovny např. projekt virtuální gramofon.
5. HEMMASI, Harriette
The Music Thesaurus : A Faceted Approach to LCSH. In Authority Control in the 21st Century : An Invitational Conference, March 31 - April 1, 1996 [online]. Dublin : OCLC, 1996 [cit. 2004-10-26].
URL: http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObject.jsp?fileid=0000003520:000000091791&reqid=10538
  Článek o vývoji subject headings pro hudební knihovnictví. Analýza a hodnocení pojetí hudbeního třídění v Kongresové knihovně. Příprava hudebního tesauru, vytvoření počítačové databáze hesel, základní struktura tesauru.
6. CHOUDHURY, G. Sayeed; DILAURO, Tim et al.
Strike Up the Score : Deriving Searchable and Playable Digital Formats from Sheet Music. D-Lib Magazine [online]. February 2001, vol. 7, no. 2 [cit. 2004-10-26].
URL: http://www.dlib.org/dlib/february01/choudhury/02choudhury.html
  Článek o jedné z největších sbírek partitur dostupné online. Sbírka zahrnuje téměř 30 000 skladeb, poskytuje bohatý obraz života Ameriky na přelomu 19. a 20. století. Je využívána nejen učenci různých disciplín, ale i širokou veřejností.
7. MALONEY, Timothey
Canada's Musical Heritage and the World Wide Web : the NLC Music Division at 30. Bulletin [online]. May / June 2001, vol. 33, no. 3 [cit. 2004-11-06].
URL: http://www.collectionscanada.ca/bulletin/015017-0105-03-e.html
  Kanadské hudební dědictví a WWW. Využití nových technologií k digitalizaci sbírek a jejich zpřístupnění pomocí internetu. Hodnocení stávajících iniciativ a popis nových projektů.
8. Music Library Association. Administration Committee. Automation Subcommittee
Automation Requirements for Music Materials.[online]. [S.l.] : Association of Research Libraries, [2000] [cit. 2004-10-26].
URL: http://www.musiclibraryassoc.org/committee/co_adm_autoreq.htm
  Článek o zpracování hudebních materiálů v automatizovaném knihovnickém systému. Pokus o definici potřeb hudebních knihovníků. Požadavky na systém, použití formátů MARC zaměřené na USMARC, různá hlediska indexování pro vyhledávání.

Zpět do Digitální knihovny


© Marcela Demianová 2004
Předchozí rešerše *** Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2004-10-26
Aktualizováno: 2004-10-26